АМТ-ННБ. Станція контролю траєкторії похило-спрямованого буріння

Призначений для забезпечення точної і безпечної проводки похилих і горизонтальних ділянок нафтових і газових свердловин.

Станція забезпечує:

 • автоматичний прийом сигналів від технологічних датчиків і забійної системи
 • контроль технологічних процесів на свердловині
 • оперативний контроль траєкторії свердловини
 • побудова коридору колокола (допустимого відхилення вибою свердловини)
 • побудова проекцій для проектної та фактичної траєкторій свердловини
 • рішення інженерних задач: розрахунок КНБК, прогноз і оцінка рейсу
 • визначення зближення між свердловинами куща
 • розпізнавання ускладнень в процесі буріння
 • оперативне літологічний розчленування розрізу за даними геофізики (ГК і КС ін.)
 • висновок на роторному майданчику оперативних даних для інженера по кріпленню
 • формування і друк звітної документації по свердловині
 • експорт накопиченої інформації в формати даних (LAS, XLS)
 • передача інформації в віддалені центри прийому і обробки даних.
 • тангенціальний – для S-подібних траєкторій
 • компенсований – більш точний при зменшенні кроку вимірювань
 • усереднення кутів – для слабо нахилених траєкторій стовбура
 • по радіусу кривизни – для горизонтальних S- подібних стовбурів
 • спосіб двох хорд – для S- подібних, сильно похилих траєкторій
 • комплект технологічних датчиків;
 • модуль прийому даних від телеметричної системи;
 • робочі місця – інженера по кривленню, бурового майстра, супервайзера, бурильника
 • бездротова переговорна система
 • виконувати оперативний контроль проводки похило-спрямованих ділянок свердловин
 • отримувати об’єктивну інформацію для забезпечення безпеки буріння
 • оцінити потрапляння поточного забою в заданий коло допуску
 • попереджати можливе перетинання свердловин при кущовому бурінні
 • розпізнавати ускладнення в процесі буріння
 • виконувати оперативне літологічне розчленування розрізу по геофізичних параметрах (ГК, КС і ін.)
 • підвищити якість робіт по проводці похило-спрямованих ділянок свердловин
Опис
Методики розрахунку траєкторій
Склад станції
Станція дозволяє