Посудини й апарати сталеві зварені. Устаткування для газової і нафтової промисловості

 • Посудини й апарати сталеві зварені. Устаткування для газової і нафтової промисловості.
 • ТУ У 25.2-21225223-009 діє до: 2014
 • Умовне позначення: Х – Д1/V2 – PN1/PN2 – Пс – У
 • Х – умовне позначення обладнання згідно з таблицею:
  • Ам – апарат масообмінний
  • Ат – апарат теплообмінний
  • ДК – дегазатор конденсату
  • ДП – депульсатор
  • ЕМ – ємність
  • ІС – випарник
  • КР – кристалізатор
  • ПО – пробовідбірник
  • РВТ – роздільник вертикальний
  • РЗ – резервуар
  • РС – ресивер
  • СБ – збірник
  • СВВ – сепаратор вихровий вертикальний
  • СВИ – сепаратор двофазний інерційний
  • СГЖ – сепаратор газорідинний
  • СГИ – сепаратор трифазний інерційний
  • УО – очисний пристрій
  • Д1/V2 – внутрішній діаметр корпусу або кожуха/об’єм корпусу або кожуха (м3)
  • PN1/PN2 – умовний тиск у корпусі або кожусі/в трубному пучку (Мпа)
  • Пс – площа поверхні масотеплообміну (м3)
  • У – вид кліматичного виконання: У1, У2, УХЛ
 • Блок складається з кількох посудин або апаратів (див. Таблицю):
  • БВГ – блок входу газу
  • БДК – блок дегазації конденсату
  • БЕМ – блок ємності метанолу
  •  БЗГ – блок виміру газу
  • БЗСУ – блокова замірносепараційна установка
  • БПИ – блок підготовки інгібітора
  • БР – блок поділу
  • БРМ – блок регенерації метанолу
  • БРТ – блок рекуперативного масотеплообміну
  • БС1С – блок сепараторів 1 ступеня
  • БС2С – блок сепараторів 2 ступеня
  • БТ – блок теплообмінників
  • УСК – установка стабілізації конденсату
 • Температура робочого середовища: від -70 до +200
 • Напрямок потоку робочого середовища: односторонній
 • Вимоги безпеки за НПАОП 0.00-1.59; ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.3.003; ГОСТ 12.3.009
 • Призначення: призначений для використання в основних і допоміжних технологічних процесах на об’єктах газової, нафтової та об’єднаних галузях промисловості
 • Умови експлуатації за ГОСТ 15150
 • Дозвіл № 275.13.63-28.12
 • Код УТК ЗЕД 28.12; 28,14; 33.12
Опис